JUDr. Světlana Čápová

notář v Hradci Králové

zapsaný mediátor

Právní služby

Poskytujeme úplné notářské služby a rádi Vám pomůžeme i se všemi dalšími potřebnými listinami (návrhy na vklad do katastru nemovitostí, návrhy na zápis do veřejných rejstříků, výpisy z katastru nemovitostí, výpisy z veřejných rejstříků, apod.).

připravíme pro Vás notářské zápisy

Kontaktní místo Czech point

jsme kontaktním místem Czech point

poskytujeme služby i v anglickém jazyce

Kupní a darovací smlouva

Sepíšeme Vám kupní smlouvu, smlouvu darovací, směnnou smlouvou, smlouvu o zřízení věcného břemene.

Zajistíme za Vás zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Závěť, vydědění a jiné pořízení pro případ smrti

Doporučíme Vám, jak naložit s majetkem pro případ smrti.

Můžete u nás sepsat právní jednání pro případ smrti, tj. závěť, listina o vydědění, dědická smlouva, apod.

Právní jednání pro případ smrti vložíme do Evidence právních jednání pro případ smrti.

Obchodní společnost

Obchodní společnost (např. s.r.o., a.s.) Vám pomůžeme založit, provedeme změny zakladatelských dokumentů, osvědčíme průběh valné hromady.

Poskytneme Vám pomoc při přeměně společnosti (fúze, rozdělení, převod jmění, změna právní formy).

Připravíme Vám i související listiny.

Provádíme přímé zápisy do veřejného rejstříku.

Manželská a předmanželská smlouva

Sepíšeme Vám předmanželskou smlouvu i smlouvu manželskou.

Poradíme Vám s výběrem vhodného majetkového režimu.

Změnu manželského režimu zapíšeme do Evidence manželských mluv a Seznamu manželských smluv.

Zástavní smlouva

Sepíšeme Vám zástavní smlouvu, kterou zajistíte pohledávku věřitele vůči dlužníkovi.

Zajistíme za Vás zápis zástavního práva do katastru nemovitostí.

Zapíšeme zástavní právo do Rejstříku zástav.

Notářská úschova

V případě koupě nebo prodeje můžete využít notářskou úschovu peněz.

Notář je s ohledem na zákonnou úpravu vysoce důvěryhodná osoba k úschově peněz.

Notářský zápis jako doklad pro exekuci

Za účelem zajištění Vašeho dluhu sepíšeme notářský zápis se svolením k vykonatelnosti.

Podle tohoto notářského zápisu lze provést přímo exekuci nebo výkon rozhodnutí, a to bez dalšího soudního řízení.

Družstvo, společenství vlastníků jednotek

Pomůžeme Vám družstvo nebo společenství vlastníků jednotek založit, provedeme změny zakladatelských dokumentů, osvědčíme průběh jednání orgánů.

Připravíme Vám i související listiny.

Provádíme přímé zápisy do veřejného rejstříku.

Ověření podpisu a ověření listiny

Ověřujeme podpisy a listiny na počkání.

Informujte nás prosím, že listina, na níž má být ověřen podpis, nebo listina, která má být ověřena bude použita v zahraničí.

Ověřujeme podpisy na listinách a ověřujeme listiny sepsané i v jazycích:

  • anglický jazyk
  • německý jazyk
  • ruský jazyk

Služby CzechPoint

Na počkání pro Vás připravíme výpis z těchto evidencí:

  • katastr nemovitostí
  • veřejný rejstřík
  • živnostenský rejstřík
  • rejstřík trestů
  • seznam kvalifikovaných dodavatelů
  • bodové hodnocení řidiče
  • insolvenční rejstřík

Dědictví

Vyřizujeme soudem přidělené řízení o pozůstalosti (dědictví).

Rádi Vám poskytneme právní poradu v oblasti dědického práva.

Kontakty

JUDr. Světlana Čápová

notářka v Hradci Králové

Informace

05963770
DIČ
CZ7754083579
DS
bmjvntk

Sídlo

třída Karla IV. 789/2
500 02 Hradec Králové
GPS: 50.2133278 N, 15.8251956 E

kancelář se nachází ve 3. patře, v domě je výtah

kancelář se nachází v centru města

lze dobře zaparkovat v bezprostřední blízkosti kanceláře

Úřední hodiny

Po
7,30 – 12,00
13,00 – 17,00
Út
7,30 – 12,00
13,00 – 16,00
St
7,30 – 12,00
13,00 – 16,00
Čt
7,30 – 12,00
13,00 – 16,00
7,30 – 12,00
13,00 – 15,00